Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden
Dijkverlegging Westenholte

Ruimte voor de Rivier Zwolle

Welkom op de site van het werk:
 

"Ruimte voor de Rivier Zwolle"

Op deze site treft u algemene informatie omtrent het project. Het project is opgedeeld in 2 deelprojecten, te weten:

Binnen het deelproject SOB worden in de bestaande uiterwaarden nieuwe geulen gegraven naast de bestaande hoofdstroom van de IJssel. Binnen het deelproject DWH wordt de bestaande dijk verder landinwaarts gelegd en wordt een nieuwe geul gegraven naast de bestaande hoofdgeul van de IJssel.
Het uiteindelijke doel van deze werkzaamheden is de IJssel meer ruimte te geven, om zo de kans van overstroming te verminderen en de veiligheid te vergroten.

Wij hopen u met deze site op een leuke en informatieve manier wegwijs te maken in hetgeen wat gebeurt.

Combinatie Ruimte voor de River Zwolle